Kosten:

Vroegboek korting €  300,00 i.p.v. €  330,00

inclusief lunch en digitale hand-out.

Programma:

 • FNS; hoe leg ik FNS uit aan de patiënt (educatie)
 • Klinisch redeneer proces; anamnese, onderzoek, verklaringshypothese, conclusie
 • De invloed van emoties en gevoelens
 • Casus oefenen:
  • FNS educatie
  • De invloed van emoties en gevoelens
 • Interventies
  • Katalepsie
  • Diepe ontspanning
  • Visualisatie
 • Casus oefenen met katalepsie, diepe ontspanning en visualisatie
 • Interventies
  • Shaping
  • Afleiding
  • Spiegeltherapie
 • Casus oefenen met shaping, en afleiding
 • Terugvalpreventieplan (waarschuwingssignalen)

Werkvormen:

 • Hoorcollege om kennis over te brengen
 • Werkvormen waarbij zelf geoefend kan worden
 • Bespreken van casussen

Startopdracht:

De startopdracht voor de FNS cursus is een reflectieverslag waarin de deelnemer aangeeft waar hij/zij tegen aan loopt in je werk met betrekking tot FNS en een casus beschrijven van een eigen FNS patiënt.

Accreditatie:

Accreditatie voor fysiotherapeuten: 7 punten
Accreditatie voor ergotherapeuten en oefentherapeuten: 6,5 punten