Voorbereidingsopdracht:

Opdracht: schrijf een reflectieverslag van een casus waarbij een cliënt (kind/jong volwassenen/volwassene) bij je kwam met FNS klachten

Reflecteren is bewust nadenken over je eigen handelen om op die manier je professionaliteit te vergroten. Dat is dan ook het doel van een reflectieverslag. In een reflectieverslag reflecteer je op je eigen leren. Je geeft aan wat je hebt geleerd en/of wat je sterke en zwakke kanten zijn. Je bespreekt je eigen ontwikkeling. Een reflectieverslag is niet hetzelfde als een evaluatie. Bij een reflectieverslag ga je dieper in op je eigen handelen, zodat je daarvan kunt leren en je professionaliteit kunt vergroten.
Een reflectieverslag gaat over jou en jouw leren, schrijf een reflectieverslag daarom in de ik-vorm. In een reflectieverslag bespreek je kort de rol van anderen, maar houd er rekening mee dat het om jou gaat. Richt je daarom altijd op jouw handelen en jouw leren.

 

Er zijn 3 mogelijkheden om je reflectie verslag naar ons toe te sturen; via de mail, uploaden of invullen via het formulier. Zie onder aan deze pagina voor de mogelijkheden. 

De opbouw van een reflectieverslag

 1. Inleiding
  Korte impressie wie jij bent, setting van de casus, ervaring etc.
  Beschrijf de situatie
 • Wat was de situatie?
 • Wat was mijn rol?
 • Wat was de rol van anderen?
 • Wat heb je gedaan?
 1. Kern
  In de kern beschrijf en analyseer je de casus.
 • Wat gebeurde er?
 • Wie waren er bij betrokken?
 • Welke activiteiten heb jij verricht in de casus?
 • Wat was het effect van jouw handelen op de anderen (kind/verzorgers)?
 • Wat was het effect van jouw handelen of je gedachten en emoties?
 • Welke resultaten zijn er geboekt?
 • Wat wilde ik leren?
 • Wat ging er goed?
 • Wat kan er beter?
 • Leg verbanden tussen jouw gedrag en het effect dat jouw gedrag had op anderen.

 

 1. Slot
  In het laatste gedeelte van het verslag, bespreek je de conclusies. Je beschrijft wat je hebt geleerd en wat je nieuwe leerdoelen zijn.
 • Wat heb ik geleerd?
 • Wat neem ik hiervan mee voor de toekomst?
 • Beschrijf leerdoelen en formuleer deze SMART .

Verslag maximaal 500 woorden.

Graag vooraf mailen naar info@sentirecursus.nl  of uploaden via:

 

Of invullen en aanleveren via onderstaand formulier: